pagina 1 van 5

Protocol behandeling praktijk COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Behandel geen cliënten met COVID-19

Sluit van te voren uit dat een cliënt COVID-19 heeft door telefonisch en schriftelijk de navolgende vragen te stellen:

• is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?

• is er sprake van benauwdheid of longontsteking?

• is er sprake van koorts?

• is de cliënt in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?

• is de cliënt korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?

• hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

Voer geen behandeling uit als er sprake is van het bovenstaande.

Hang bij de toegang tot de praktijk een duidelijke waarschuwing met de vermelding dat cliënten huiswaarts dienen

te keren als er sprake is van de genoemde verschijnselen en telefonisch contact moeten opnemen.

Behandelaar draagt gedurende de gehele

dag persoonlijke beschermingsmiddelen

als er cliëntencontact is

Lange haren worden opgestoken

gedragen of afgedekt

In de wachtruimte is de mogelijkheid om

1.5 meter afstand te bewaren tussen 2

personen

Verwijder tijdschriften

Eventuele begeleiding wacht in de

wachtruimte of buiten als er geen

wachtruimte is

Verwijder alle niet strikt noodzakelijke

spullen uit de wachtruimte en uit de

behandelruimte

Was voor je de cliënt ontvangt je handen

en onderarmen en desinfecteer deze

Schud geen handen met de cliënt

Laat cliënt handen wassen en/of

desinfecteren na binnenkomst of geef de

cliënt disposable handschoenen om te

dragen

Maximaal 1 cliënt in de praktijk

Geef cliënt een mondmasker

Plaats de behandelstoel in kantel- of

ligstand om de 1.5 meter afstand te

kunnen bewaren

Zeep en disposable handdoek,

handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Zeep en disposable handdoek

of handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1) of handschoenen (2)

Chirurgisch mondmasker type IIR (5)

Voor de behandeling

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (5), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Algemeen

pagina 2 van 5

Protocol behandeling praktijk COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Maak geen gebruik van stoelhoezen of

handdoeken

Plaats een pedaalemmerzak om de

opvangschaal en leg een dental towel in

de schaal

Plaats een dental towel op de werktafel

Maximaal 1 behandelaar in de

praktijkruimte

Maximaal 1 cliënt in de praktijkruimte

Spraymotor; zet de verneveling op de

laagste stand

Leg alleen de instrumenten en frezen op

de werktafel die je gaat gebruiken

Plaats geen overbodige materialen op de

werktafel

Neem de telefoon niet aan

Pas je voicemailbericht aan

Maak bij voorkeur afspraken via een

afsprakenprogramma of de e-mail of

maak gebruik van een telefoonservice

Reinig en desinfecteer de beschermbril/

gezichtsbescherming als deze geschikt

is om meerdere keren te gebruiken

Trek disposable schort en handschoenen

binnenstebuiten uit, deponeer deze in de

vuilnisbak

Houd je mondmasker op

Haal de pedaalemmerzak

binnenstebuiten over de opvangschaal

en deponeer deze in de afvalbak

Verwijder de dental towel van de

werktafel en deponeer deze in de

afvalbak

Was direct je handen en onderarmen en

desinfecteer deze

Trek nieuwe handschoenen aan

Disposable handdoeken

Pedaalemmerzak

Dental Towel

Dental towel

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (5), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Reinigingsmiddel, alcohol 60-90%

Pedaalemmerzak

Afvalbak

Dental towel

Afvalbak

Zeep en disposable handdoek,

handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handschoenen (2)

Voor de behandeling

Tijdens de behandeling

Afronden behandeling

pagina 3 van 5

Protocol behandeling praktijk COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Blijf persoonlijke beschermingsmiddelen

zoals mondmasker en handschoenen

dragen tijdens het maken van een

nieuwe afspraak

Laat bij voorkeur de cliënt betalen per pin

of factuur

Indien er toch contant wordt afgerekend

verzoek de cliënt dan om gepast geld

neer te leggen en niet te overhandigen

Open de deur voor je cliënt zodat er

geen deurknoppen door de cliënt worden

aangeraakt

Schud geen handen

Ventileer de ruimte minimaal 15 minuten

met zowel deur als raam open of maak

gebruik van een luchtreiniger

Draag persoonlijke disposable

beschermingsmiddelen

Reinig alle instrumenten en frezen

conform de geldende normen uit het

Bedrijfshandboek voor de pedicure en

medisch pedicure (3)

Reinig en/of desinfecteer de volledige

behandelstoel inclusief de armleuningen

Reinig en desinfecteer de pedicuremotor,

het handstuk, de loeplamp, werktafel,

werkstoel, afvalbak

Reinig en desinfecteer eventuele

gebruiksartikelen, bijvoorbeeld

salonverpakkingen, die zichtbaar op de

werktafel staan

Reinig en desinfecteer, indien gebruikt,

de pinautomaat

Reinig en desinfecteer de toetsen, muis

en het beeldscherm van de computer

Reinig en desinfecteer alle oppervlakken

die door de cliënt zijn aangeraakt zoals

bijvoorbeeld de balie, stoelen, bureau,

deurbel

Chirurgisch mondmasker type IIR (5),

handschoenen (2)

Pinautomaat

Luchtreiniger

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (5), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Bedrijfshandboek voor de pedicure en

medisch pedicure (3) en (4)

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Reinigings- en alcoholdoekjes

Reinigings- en alcoholdoekjes

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Afronden behandeling

Reiniging/desinfectie

na iedere behandeling

pagina 4 van 5

Protocol behandeling praktijk COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Verwijder de persoonlijke disposables en

deponeer deze in de afvalbak

Was je handen en onderarmen en

desinfecteer deze

Vet de handen regelmatig terug

Draag persoonlijke disposable

beschermingsmiddelen

Spoel na de werkdag de leiding

door met een voor dit doel geschikte

reinigingsvloeistof

Leeg het reservoir

Verwijder het stofzakje na de werkdag

en verpak deze in een disposable zakje

waarna het kan worden weggegooid

Het stofzakje mag niet worden herbruikt

Deponeer alle disposables in een

afgesloten afvalbak

Leeg de afvalbak aan het einde van de

werkdag en zorg dat de vuilniszak goed

is afgesloten

Was je handen en onderarmen en

desinfecteer deze

Afvalbak

Zeep en disposable handdoek,

handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handcrème

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (5), goed

afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Alcohol 70-90%

Plastic zakje

Nieuwe stofzak

Afgesloten afvalbak, vuilniszak

Zeep en disposable handdoek,

handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Reiniging/desinfectie

na iedere behandeling

Na de werkdag

pagina 5 van 5

Protocol behandeling praktijk COVID-19

Een desinfectiemiddel met een breed werkingsgebied tegen bacteriën, schimmels en virussen.

Chloorhexidine in alcohol 60-90% kan voor handdesinfectie worden gebruikt.

Handschoenen voldoen aan de volgende eisen:

• Zijn altijd voor eenmalig gebruik (= disposable)

• Zijn goed passend (aan de vingertoppen strak en bij de knokkels niet te strak)

• Gebruik handschoenen met een CE-markering (minimaal categorie II) volgens de Europese richtlijn persoonlijke

beschermingsmiddelen (89/686/EEG) (1) én volgens het Besluit Medische Hulpmiddelen (= Europese richtlijn 93/42/

EEG) (5).

• Gebruik handschoenen die wat betreft functionaliteit en veiligheid voldoen aan de volgende drie normen:

NEN-EN 420 +A1 én

NEN-EN 374-1, 2 (met een AQL van 1,5 of lager (= prestatieniveau 2) én

NEN-EN 455-1, 2, 3, 4

• Gebruik latexvrije en poedervrije disposable handschoenen, bij voorkeur van hypoallergeen materiaal.

Reinig en desinfecteer instrumenten en frezen:

• Met een instrumentenwasmachine

Of

• Met een ultrasoon reiniger met een toegestaan reinigings- en/of desinfectiemiddel dat voor deze toepassing geschikt

is (met virus, schimmel- en/of bacteriedodende werking)

Bij het in aanraking komen van instrumenten met schimmels, bloed, pus, (wond)vocht etc.:

• Desinfecteer met de ultrasoon reiniger met een toegelaten middel (CE-markering; klasse IIb)

Of

• Reinig d.m.v. de hierboven genoemde stappen en steriliseer d.m.v. autoclaveren

In het recentelijk geschreven Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure staan alle richtlijnen voor het

reinigen en desinfecteren van instrumenten.

Gebruik van instrumentarium:

• Bij niet-kritisch gebruik komen instrumenten alleen in aanraking met intacte huid. Er is geen rechtstreeks contact met

steriele weefsels of organen.

• Bij semi-kritisch instrumentarium komen instrumenten bij gebruik in contact met slijmvliezen of niet-intacte huid.

• Bij kritisch instrumentarium gebruik komen instrumenten in contact komen met een steriele lichaamsholte of steriel

weefsel.

Kritisch gebruik zal in de pedicurepraktijk/medisch pedicurepraktijk niet voorkomen, maar semi-kritisch gebruik wel.

Op het moment dat een pedicure/medisch pedicure een ingegroeide nagel gaat behandelen, een wondje maakt of een

wondbehandeling uitvoert in een verlengde armconstructie, komen haar instrumenten/frezen in aanraking met de nietintacte

huid. In die situatie dienen instrumenten na reiniging gesteriliseerd worden.

Het is dus niet de (steriele/niet steriele) ruimte waarin gewerkt wordt die bepalend is voor de keuze om instrumentarium

wel/niet te steriliseren, maar het gebruik ervan. Door gesteriliseerde instrumenten wordt optimale hygiëne bereikt.

In het Bedrijfshandboek is daarnaast uitgebreide informatie opgenomen over welke middelen het meest geschikt zijn om

te desinfecteren:

Voor reiniging en desinfectie in de ultrasoon reiniger dienen deze producten altijd een virus-, schimmel- en

bacteriedodende werking te hebben en geregistreerd te zijn als:

• Medical Devices Categories -> class IIB

In tijd van schaarste mag een chirurgisch mondneusmasker maximaal 3 uur aansluitend – cq 3 behandelingen – worden

gedragen. Het mondneusmasker mag tussendoor niet worden afgezet.

 

pagina 1 van 5

Protocol behandeling ambulant COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Behandel geen cliënten met COVID-19

Sluit van te voren uit dat een cliënt COVID-19 heeft door telefonisch en schriftelijk de navolgende vragen te stellen:

• is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?

• is er sprake van benauwdheid of longontsteking?

• is er sprake van koorts?

• is de cliënt in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?

• is de cliënt korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?

• hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

Voer geen behandeling uit als er sprake is van het bovenstaande.

Informeer de cliënt van te voren schriftelijk met een duidelijke waarschuwing met de vermelding dat je huiswaarts

keert als er sprake is van de genoemde verschijnselen en telefonisch contact zal opnemen.

Behandelaar draagt gedurende de gehele

dag persoonlijke beschermingsmiddelen

als er cliëntencontact is

Lange haren worden opgestoken

gedragen of afgedekt

In de ruimte waar behandeld wordt is de

mogelijkheid om 1.5 meter afstand te

bewaren tussen 2 personen

De ruimte waar behandeld wordt is niet

in de keuken

Eventuele huisgenoten wachten in een

andere ruimte

Verzoek bij werkzaamheden in

een zorginstelling om een aparte

behandelruimte

Maak geen gebruik van aangeboden

koffie, thee of andere versnaperingen

Neem zelf standaard vloeibare zeep,

een handdesinfectans en disposable

handdoeken mee

Desinfecteer voor je naar binnen gaat je

handen

Trek de disposables aan voor je aanbelt

en de woning van de cliënt naar binnen

gaat

Neem geen laptop of tablet mee

maar maak een papieren verslag en

noteer dit na thuiskomst op de digitale

cliëntenkaart

Algemeen Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (6), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Vloeibare zeep, disposable handdoeken

en handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (6), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Schrift of papieren cliëntenkaart

pagina 2 van 5

Protocol behandeling ambulant COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Schud geen handen met de cliënt

Laat cliënt handen wassen of

desinfecteren of geef de cliënt

disposable handschoenen om te dragen

Geef cliënt een mondmasker

Laat de cliënt liggen om de 1.5 afstand

te kunnen bewaren of zorg dat de stoel

waarin de cliënt zich bevindt zodanig

verzet kan worden, dat de afstand

gegarandeerd kan worden

Reinig voor aanvang van de behandeling

de oppervlakken waar je gebruik van

maakt om attributen neer te leggen

Plaats op je werkplek een

pedaalemmerzak met daarop een dental

towel om je instrumenten, frezen en

materialen op te leggen

Haal alleen de instrumenten, frezen en

materialen uit je ambulante koffer of

trolley die je daadwerkelijk gaat gebruiken

Sluit je ambulante koffer of trolley af

Leg een dental towel op de stoel waar je

op zit als je geen eigen behandelkruk hebt

meegenomen

Schuif een pedaalemmerzak om de

opvangschaal als je deze gebruikt

Maximaal 1 behandelaar in de

behandelruimte

Maximaal 1 cliënt in de behandelruimte

Spraymotor; zet de verneveling op de

laagste stand

Plaats geen overbodige materialen op de

werktafel

Neem de telefoon niet aan

Pas je voicemailbericht aan

Maak bij voorkeur afspraken via een

afsprakenprogramma of de e-mail of

maak gebruik van een telefoonservice

Voor de behandeling

Tijdens de behandeling

Zeep en disposable handdoek

of handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1) of handschoenen (2)

Chirurgisch mondmasker type IIR (6)

Reinigingsmiddel, alcohol 60-90%

Pedaalemmerzak, dental towel of

disposable doek

Dental towel

Pedaalemmerzak

Opvangschaal

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (6), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

pagina 3 van 5

Protocol behandeling ambulant COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Reinig en desinfecteer de beschermbril/

gezichtsbescherming als deze geschikt

zijn om meerdere keren te gebruiken

Trek disposable schort en handschoenen

binnenstebuiten uit. Trek de

pedaalemmerzak binnenstebuiten

van de opvangschaal. Trek de

pedaalemmerzak binnenstebuiten

over de dental towel van je werkplek.

Deponeer alle disposables in de afvalbak

bij je cliënt. Raak deze afvalbak niet met

je handen aan

Houd je mondmasker op

Was direct je handen en onderarmen en

desinfecteer deze

Trek nieuwe handschoenen aan

Blijf persoonlijke beschermingsmiddelen

zoals mondmasker en handschoenen

dragen tijdens het maken van een

nieuwe afspraak

Laat bij voorkeur de cliënt betalen per pin

of factuur

Indien er toch contant wordt afgerekend

verzoek de cliënt dan om gepast geld

neer te leggen en niet te overhandigen

Draag persoonlijke disposable

beschermingsmiddelen

Reinig alle gebruikte en niet

gebruikte instrumenten en frezen

conform de geldende normen uit het

Bedrijfshandboek voor de pedicure en

medisch pedicure

Reinig en desinfecteer de pedicuremotor,

het handstuk, de loeplamp, ambulante

koffer of trolley, beensteun, werkstoel en

werkblad

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (6), disposable

schort, goed afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Bedrijfshandboek voor de pedicure en

medisch pedicure (5), (3) en (4)

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Reinigingsmiddel, alcohol 60-90%

Afvalbak

Vloeibare zeep en disposable

handdoek, handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handschoenen (2)

Chirurgisch mondmasker type IIR (6),

handschoenen (2)

Mobiele pinautomaat

Afronden behandeling

Reiniging/desinfectie

na iedere behandeling

pagina 4 van 5

Protocol behandeling ambulant COVID-19

Wat te doen Wat te gebruiken

Reinig en desinfecteer eventuele

gebruiksartikelen, bijvoorbeeld

salonverpakkingen, die zichtbaar op het

werkblad staan

Reinig en desinfecteer, indien gebruikt,

de mobiele pinautomaat

Laat de cliënt de deur voor je openen

Schud geen handen

Verwijder buiten je handschoenen en

het mondmasker en deponeer deze in

een afvalzakje dat goed kan worden

afgesloten

Desinfecteer je handen

Vet de handen regelmatig terug

Draag persoonlijke disposable

beschermingsmiddelen

Spoel na de werkdag de leiding

door met een voor dit doel geschikte

reinigingsvloeistof

Leeg het reservoir

Verwijder het stofzakje na de werkdag

en verpak deze in een disposable zakje

waarna het kan worden weggegooid

Het stofzakje mag niet worden herbruikt

Deponeer alle disposables in een

afgesloten afvalbak

Leeg de afvalbak aan het einde van de

werkdag en zorg dat de vuilniszak goed

is afgesloten

Was je handen en onderarmen en

desinfecteer deze

Reinigingsmiddel en desinfectiemiddel

(1)

Reinigings- en alcoholdoekjes

Afvalzakje

Handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Handcrème

Handschoenen (2), chirurgisch

mondmasker type IIR (6), goed

afsluitende beschermbril of

gezichtsbescherming

Alcohol 70-90%

Plastic zakje

Nieuwe stofzak

Afgesloten afvalbak, vuilniszak

Zeep en disposable handdoek,

handdesinfectans met breed

werkingsgebied (1)

Reiniging/desinfectie

na iedere behandeling

Na de werkdag

pagina 5 van 5

Protocol behandeling ambulant COVID-19

Een desinfectiemiddel met een breed werkingsgebied tegen bacteriën, schimmels en virussen.

Chloorhexidine in alcohol 60-90% kan voor handdesinfectie worden gebruikt.

Handschoenen voldoen aan de volgende eisen:

• Zijn altijd voor eenmalig gebruik (= disposable)

• Zijn goed passend (aan de vingertoppen strak en bij de knokkels niet te strak)

• Gebruik handschoenen met een CE-markering (minimaal categorie II) volgens de Europese richtlijn persoonlijke

beschermingsmiddelen (89/686/EEG) (1) én volgens het Besluit Medische Hulpmiddelen (= Europese richtlijn 93/42/

EEG) (5).

• Gebruik handschoenen die wat betreft functionaliteit en veiligheid voldoen aan de volgende drie normen:

NEN-EN 420 +A1 én

NEN-EN 374-1, 2 (met een AQL van 1,5 of lager (= prestatieniveau 2) én

NEN-EN 455-1, 2, 3, 4

• Gebruik latexvrije en poedervrije disposable handschoenen, bij voorkeur van hypoallergeen materiaal.

Reinig en desinfecteer instrumenten en frezen:

• Met een instrumentenwasmachine

Of

• Met een ultrasoon reiniger met een toegestaan reinigings- en/of desinfectiemiddel dat voor deze toepassing geschikt is

(met virus, schimmel- en/of bacteriedodende werking)

Bij het in aanraking komen van instrumenten met schimmels, bloed, pus, (wond)vocht etc.:

• Desinfecteer met de ultrasoon reiniger met een toegelaten middel (CE-markering; klasse IIb)

Of

• Reinig d.m.v. de hierboven genoemde stappen en steriliseer d.m.v. autoclaveren

In het recentelijk geschreven Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure staan alle richtlijnen voor het

reinigen en desinfecteren van instrumenten.

Gebruik van instrumentarium:

• Bij niet-kritisch gebruik komen instrumenten alleen in aanraking met intacte huid. Er is geen rechtstreeks contact met

steriele weefsels of organen.

• Bij semi-kritisch instrumentarium komen instrumenten bij gebruik in contact met slijmvliezen of niet-intacte huid.

• Bij kritisch instrumentarium gebruik komen instrumenten in contact komen met een steriele lichaamsholte of steriel

weefsel.

Kritisch gebruik zal in de pedicurepraktijk/medisch pedicurepraktijk niet voorkomen, maar semi-kritisch gebruik wel.

Op het moment dat een pedicure/medisch pedicure een ingegroeide nagel gaat behandelen, een wondje maakt of een

wondbehandeling uitvoert in een verlengde armconstructie, komen haar instrumenten/frezen in aanraking met de nietintacte

huid. In die situatie dienen instrumenten na reiniging gesteriliseerd worden.

Het is dus niet de (steriele/niet steriele) ruimte waarin gewerkt wordt die bepalend is voor de keuze om instrumentarium

wel/niet te steriliseren, maar het gebruik ervan. Door gesteriliseerde instrumenten wordt optimale hygiëne bereikt.

In het Bedrijfshandboek is daarnaast uitgebreide informatie opgenomen over welke middelen het meest geschikt zijn om

te desinfecteren:

Voor reiniging en desinfectie in de ultrasoon reiniger dienen deze producten altijd een virus-, schimmel- en

bacteriedodende werking te hebben en geregistreerd te zijn als:

• Medical Devices Categories -> class IIB

Behandel de instrumenten en frezen na gebruik als volgt:

• Plaats de instrumenten en frezen voor vervoer in een inactiveringsvloeistof en reinig en desinfecteer de instrumenten en

frezen direct na terugkeer op de eigen locatie conform punt (2) en (3).

Het advies is om reiniging en desinfectie van uw instrumenten en frezen op uw eigen locatie uit te voeren en niet op

de behandellocatie tenzij daar een aparte ruimte voor reiniging en desinfectie aanwezig is (denk aan verzorgings- of

verplegingsinstellingen)

• Maak de gebruikte bak van binnen en buiten schoon.

In tijd van schaarste mag een chirurgisch mondneusmasker maximaal 3 uur aansluitend – cq 3 behandelingen – worden

gedragen. Het mondneusmasker mag tussendoor niet worden afgezet.